Chwilio

Ewch/Go

Show English

 

Ffurflen Adborth

Feedback form

Mae gwefan Cyd yn fenter uchelgeisiol, newydd i ni. Mae'n gynnwys llawer o dudalennau ynglŷn â gweithgareddau Cyd, a nifer o nodweddion cymhleth!

Rydym yn croesawu eich sylwadau ar y wefan, gan gynnwys nodyn o unrhyw wallau yr ydych wedi eu sylweddoli. Hoffwn glywed hefyd am eich awgrymiadau ar sut i ehangu a gwellhau'r wefan yn y dyfodol.

Cedwir bob sylw yn gyfrinachol.

The Cyd website is an ambitious new venture for us. It contains many pages about the activities of Cyd and a number of complicated features!
We would welcome your comments on the site, include a note of any errors you have noticed. We would also like to hear your suggestions for extending and improving the site in the future.
All comments will be kept confidential.Enw Name
Ffôn Phone
Sylwadau Comments
Eich cyfeiriad e-bost Your e-mail address(gorfodol)