Chwilio

Ewch/Go

Show English

 
The 'Bridging Project' involves bringing fluent Welsh speakers into Welsh classes on a regular basis to chat informally in small groups for half an hour at the end of the lesson. The aim is to help raise the confidence of the learners and encourage them to use their Welsh outside the class. They have been very effective.
Groups are not available in every area yet, but hopefully establishing more will be a high priority for the Welsh for Adults Centres.

Cynllun Pontio


Harriet a MeredithUn o'r datblygiadau mwyaf cyffrous yn y mudiad yw'r Cynllun Pontio sydd wedi bod ar waith yn Aberystwyth ers tua 1999. Pleidleisiodd aelodau Cyd yn eu cyfarfod cyffredinol blynyddolyn 2004 dros roi'r flaenoriaeth i ddatblygu'r cynllun hwn. Bellach y mae wedi ei ymestyn i Aberteifi , Llanbedr Pont Steffan, Pwllheli a Phontypridd.

Yn y Cynllun Pontio mae rhyw dri o siaradwyr Cymraeg rhugl yn dod i mewn i ddosbarth Cymraeg am yr hanner awr olaf ac yn sgwrsio â'r dysgwyr mewn grwpiau bach dan arweiniad tiwtor y dosbarth. Weithiau mae'r twtor wedi paratoi gweithgaredd neu gêm i'r grwpiau bach.

Rhinwedd fawr y Cynllun Pontio ydy bod pob aelod o ddosbarth yn cymryd rhan yn y sesiwn Cyd ar ddiwedd eu dosbarth, a hynny'n gyson reolaidd. Fel arfer mae'n digwydd bob wythnos. Mae sicrwydd bod y siaradwyr rhugl yn mynd i fod yno hefyd gan eu bod wedi ymrwymo drwy roi eu henwau ar rota i ddod ar ddyddiad penodol ac ar amser penodol. Gyda nifer sylweddol o bobl yn barod i roi hanner awr o'u hamser unwaith neu ddwy mewn tymor o ddeg wythnos nid yw'n gofyn am ormod o amser gan bobl sydd yn aml â bywydau llawn a phrysur.

Rhinwedd arall y cynllun ydy nad oes rhaid i'r dysgwyr, hwythau hefyd â bywydau llawn a phrysur, wneud pwynt o fynd allan ar adeg arall i fynd i gyfarfod Cyd.
Rhinwedd fwyaf y cynllun ydy fod y nifer y ddysgwyr a siaradwyr rhugl sydd yn dod i nabod ei gilydd, a hynny drwy'r Gymraeg, yn llawer mwy na thrwy weithgareddau traddodiadol canghennau Cyd yn unig.

Y grwp leol o Cyd sydd yn gyfrifol am drefnu'r rota o wirfoddolwyr i ddod i mewn i'r dosbarthiadau, fel y maen nhw'n gyfrifol am drefnu'r gweithgareddau traddodiadol eraill. Y mae'n rhan bwysig o waith swyddogion Cyd i gynorthwyo gwahanol ardaloedd gyda gosod trefn o'r fath ar waith.

Mae llawer sydd wedi ymuno â'r cynllun hwn i hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ym mhob ardal yng Nghymru yn dweud cymaint maen nhw'n mwynhau'r profiad. Ffordd fach syml i wneud cyfraniad mawr i gynnal y Gymraeg a'i hadfer i'w phriod le.

Ydy hi'n frwydr i gynnal Cymreictod yn eich ardal chi?


Allwch chi roi hanner awr ddwywaith neu dair y flwyddyn i helpu cadw eich cymuned chi yn gymuned Gymraeg? Os gallwch, cysylltwch â'ch Canolfan Cymraeg i Oedolion lleol a gofyn os ydynt yn rhedeg Cynlluniau Pontio yn eu hardal.

Valid HTML 4.01 Transitional